Начало Контакти


Родопите - гостоприемство в четири сезона

Родопите са като море от преливащи се тъмнозелени хълмове. Планината ви посреща с красиви панорами и кристално чист въздух.

Хилядолетия наред тук хората живеят в хармония с природата, съхранявайки в пазвите на планината диви и недокоснати кътчета красота и невероятно разнообразие от растения и животни.

Средните Родопи предлагат отлични условия за туризъм и са идеалната планина за почивка. Многобройни са възможностите за активен отдих и туризъм. А град Смолян е идеалният изходен пункт за местата, които задължително трябва да посетите:

Триградското ждрело и пещерите Дяволско гърло и Ягодинска, с. Широка лъка, Чудните мостове, пещерата Ухловица и Агушевите конаци, Етнографския ареал в град Златоград, планетариума и църквата “Св. Висарион Смоленски” в Смолян и много други.

За любителите на зимните спортове отстоящия само на 10 км. от хотела к.к. Пампорово предлага чудесни условия.

В РОДОПИТЕ се срещат множество видове птици, бозайници и хищници, които са чудесна предпоставка за организирането на ловни излети. Ето и някои от видовете на фауната:

Птици:
В Родопите са регистрирани общо 291 вида птици – 70% от птичата фауна в България. 115 от тях гнездят в Родопите, а 97 са целогодишни обитатели. 32 вида прекарват зимата тук, а 47 ползват Родопите като спирка при миграцията си от север на юг.

Фауната на Родопите поразява с високата концентрация на грабливи птици. 36 от 38-те вида, срещащи се в Европа, могат да бъдат открити в източната част на планината. Източните Родопи са едно от двете естествени убежища на грабливи птици в Европа. Тук се наблюдава и най-голямото струпване от дневни грабливи птици на континента. Срещат се египетски лешояд (Neophron percnopterus), белоглав лешояд (Gyps fulvus) и сокол скитник (Falco peregrinus), които имат статут на "застрашени" или "редки".

Бозайници:
В Родопите се срещат общо 27 от 36-те вида прилепи в Европа. Освен прилепите в Родопите се срещат и 40 вида дребни и едри бозайници, 8 от които са включени в Червената книга на IUCN и 6 – в Червената книга на България. Сред видовете, включени в Приложение I и III на Бернската конвенция, са европейският вълк (Canis lupus) и кафявата мечка (Ursus arctos), както и включените в червения списък за 2000 г. на IUCN обикновена видра (Lutra lutra) и европейски пъстър пор (Vormela peregusna). В допълнение Родопите се отличават с древен културен ландшафт, те са и дом на уникални породи домашни животни като ендемичните родопско късорого говедо, среднородопска овца и каракачанска овчарка, които са адаптирани към условията в региона, но са застрашени от изчезване.

Запалените рибари могат да се насладят на прекрасен улов в множеството живописни реки и поточета около Смолян.


Заповядайте при нас за да се потопим заедно в магията на прекрасната и неповторима природа на Родопа планина!

     Българска Хотелиерска и Ресторантска Асоциация Родопите - Планината на Орфей Моите походи
JULY JAZZ SMOLYAN Времето в Смолян
      © Хотелски комплекс Макрелов 2006 - 2008. Всички права запазени.
tova e design Еко Хотел Макрелов Eco Hotel Makrelov